Giới thiệu

Trường tiểu học Phong Huân thành lập ngày 10 tháng 5 năm 1995

hsthamgia